Nov
20
TBD
Basketball: Boys JV1
TBD
Basketball: Boys JV2
TBD
Basketball: Boys Varsity
TBD
Swimming: Boys JV1
TBD
Swimming: Boys Varsity
11:25AM - 12:15PM
TS Birthday Table - November Birthdays
4:00PM - 6:00PM
Wrestling: Varsity
4:15PM -
Basketball: Girls JV2
6:00PM -
Basketball: Girls JV1
6:00PM - 8:00PM
Swimming: Boys JV1
6:00PM - 8:00PM
Swimming: Boys Varsity
7:15PM -
Basketball: Girls Varsity
Nov
21
TBD
No 4K Classes
TBD
No School / Holiday Break
Nov
22
TBD
No School / Holiday Break
TBD
Thanksgiving Break