Nov
30
Hybrid Schedule-BLUE DAY
TBD
JV/Varsity Girls Basketball practice
5:30AM - 7:15AM
JV/Varsity Boys Basketball practice
3:15PM - 5:15PM
Dec
01
Hybrid Schedule-BLUE DAY
TBD
JV/Varsity Girls Basketball practice
3:15PM - 5:15PM
JV/Varsity Boys Basketball practice
5:15PM - 7:15PM
Dec
02
On-line Learning Day
TBD
JV/Varsity Girls Basketball practice
1:00PM - 2:30PM
JV/Varsity Boys Basketball practice
2:30PM - 4:30PM
Dec
03
Hybrid Schedule-ORANGE DAY
TBD
Basketball: Girls Varsity
5:45PM -
Basketball: Boys Freshman A
6:00PM -
 
Basketball: Boys JV
6:00PM -
Basketball: Boys Reserve
7:30PM -
 
Basketball: Boys Varsity
7:30PM -